Bread Crumb Link
 antverpiastamps

antverpiastamps

 Maintained by:
 Antverpia Stamps is Belgium's premier stamp shop. Take a look at our huge offer of thematic stamps, sets and individual stamps from around the world. Free shipping if you spend 100$ or more on items. We always combine shipping. Good hunting!

Store search

Store categories

Store pages

  • Store Informatio​n
Store Newsletter!
Add my Store to your Favorites and receive my email newsletters about new items and special promotions!
General Interest
  

Antverpiastamps is the ebay seller id of Blocks and Stamps NV, a registered Belgian company, VAT BE 0440 126 018, Frankrijklei 120 , 2000 Antwerpen, Belgium. Telephonenumber: + 32 3 232 22 05 (office hours only). You can contact us by e-mail: ebay@antverpiastamps.be

Bankaccount: BNP Paribas Fortis:

IBAN: BE31 0014 3487 8055 

BIC: GEBABEBB

Accountholder: Blocks and Stamps NV

We maintain a 14-day money back guarantee on all sales except where mentioned.

“De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst”